Tävlingsregler

Allvarliga maskinfel

Tekniker ska tillkallas vid fel som påverkar fortsatt spel, till exempel flipprar som inte fungerar, lösa delar på spelplanen, spel som startar om med mera.

Spelmässigt fördelaktiga maskinfel

Om spelmässigt fördelaktiga fel uppstår måste tekniker tillkallas innan spelet får fortsätta.
Detta kan vara switchar och annat som ger poäng med eller utan spelarens påverkan som normalt inte ska ge poäng.

Kulor som fastnat

Skaka loss själv, eller tillkalla tekniker om du vill undvika Tilt.
Maskinen ska få chansen att köra fyra ballsearch innan tekniker tillkallas.
Att dra fördel av kulor som fastnat under multiball är inte tillåtet, fånga övriga kulor som är i spel och tillkalla tekniker.
Det gäller även plunger lane på spel som inte har auto plunger (T.ex Party Zone och Dr Dude).
Kulor som fastnar nedanför outlane-stolpar räknas som förlorade och ska släppas.

Spelarfel

Man får inte påverka spelet så att det Tiltas för nästa spelare.
Slam Tilt är inte tillåtet.
Att medvetet störa en spelare eller maskin under pågående match är inte tillåtet, varken fysiskt eller verbalt.
Det är alla i matchens ansvar att spelet startas med rätt antal spelare innan matchen påbörjas.
(Man får inte lägga till spelare i efterhand, då ska matchen spelas om)
Det är inte tillåtet att plunga andra spelares kula, håll koll på spelordning.
Coaching under pågående match är inte tillåtet.
Det är inte tillåtet att bruka onödigt våld på maskinerna.
Man får inte vänta mer än 1 minut på att börja spela/plunga.
Man får inte medvetet vara passiv under pågående kula mer än max 1 minut.
Death saves/Bangbacks är inte tillåtet.

För mer detaljerad information om IFPA-regler se dokument:

PAPA/IFPA Tournament Rules